Twee handen die geld aan elkaar geven

Leningen

Samen bekijken we welke bedrijfsfinanciering het best past bij uw bedrijf. U als ondernemer wordt volledig ontzorgd zodat u zich met uw kernactiviteiten kunt blijven bezig houden.

Doe de financieringscheck

Leningen

Bancaire lening

Een “traditionele” lening bij een bancaire instelling die wordt gebruikt voor de financiering van een specifiek zakelijk doel zoals  de aankoop of (ver)bouw van een bedrijfspand, de aanschaf van nieuwe machines of de uitbreiding van de voorraad. De bancaire lening wordt o.a. gekenmerkt door een vaste looptijd met een vaste begin- en einddatum en met een vast aflossingsbedrag. De rente kan zowel voor een bepaalde periode vast of tegen variabele condities worden afgesloten.

Of u in aanmerking komt voor een bancaire lening wordt beoordeeld aan de hand van definitieve jaarcijfers van uw onderneming van de drie voorgaande jaren en op basis van een door een accountant op te stellen resultatenprognose voor de financiële situatie na investering.

De voornaamste beoordelingscriteria zijn:

  • Winstgevendheid (rentabiliteit)
  • Eigen vermogenspositie (solvabiliteit) en
  • Onderpandswaarde (zekerheid).

Financiering via investeerders

Een lening via één of meerdere investeerders uit ons eigen netwerk. Doorgaans financiering van onroerend goed (tot maximaal 80% van de marktwaarde), waarbij een 1ste  hypotheek op het onroerend goed een voorwaarde is. Dit kan een geschikte financieringsvorm zijn wanneer een bancaire lening om wat voor reden dan ook niet mogelijk is.

Vragen over uw leningen? Mail ons of bel voor persoonlijk advies: (0495) 49 12 26.

Algemeen

De financiering van bedrijven is de afgelopen jaren ontzettend veranderd. Waar de bedrijfsfinanciering voorheen door de bank werd verstrekt en er een intensief contact was tussen ondernemer en de bancaire accountmanager zijn het nu tal van alternatieven die aangeboden worden. Ongetwijfeld hebt u de termen privé investeerder, private equity en crowdfunding voorbij horen komen. Van Hunsel & Govers Bedrijfsfinancieringen helpt u als ondernemer om een weg te vinden in het nieuwe financieringslandschap. Wij hebben directe lijnen met banken, financieringsmaatschappijen,  investeerders en de platforms voor crowdfunding en maken optimaal gebruik van het stapelen van financieringen. Samen bekijken we welke bedrijfsfinanciering het best past bij uw bedrijf, wat de ideale mix van financieringen is om tot een zo gunstig mogelijke invulling te komen. U als ondernemer wordt volledig ontzorgd zodat u zich met uw kernactiviteiten kunt blijven bezig houden.

Alle producten binnen de categorie Bedrijfsfinanciering