Linker voorzijde zilvergrijze luxe auto

Leasing

Samen bekijken we welke bedrijfsfinanciering het best past bij uw bedrijf. U als ondernemer wordt volledig ontzorgd zodat u zich met uw kernactiviteiten kunt blijven bezig houden.

Doe de financieringscheck

Leasing

Financial lease

Financial lease is een “lening” voor zogenaamde roerende activa zoals auto’s, metaalbewerkingsmachines, computers,  printers etc. In principe kan ieder bedrijfsmiddel worden geleased zolang het maar roerend (dus niet aard- nagelvast verbonden) is en voorzien is van een uniek serienummer. U voert zelf de onderhandelingen met de leverancier en bepaalt ook  zelf waar u het bedrijfsmiddel koopt, hoe u het verzekert en wat u er na afloop van het leasecontract mee doet.
U wordt  direct bij aanschaf  economisch eigenaar  – de leasemaatschappij blijft juridisch eigenaar – wat betekent dat het op uw balans wordt geactiveerd. Bovendien kunt u gebruik maken van alle fiscale faciliteiten zoals bijv. de investeringsaftrek.  

Operational lease

 Bij operational lease is er in feite sprake van de huur van een bedrijfsmiddel. De leasemaatschappij is economisch en juridisch eigenaar en zorgt voor onderhoud en eventuele reparatie van het bedrijfsmiddel. U bent enkel de gebruiker zodat het restwaarderisico door de leasemaatschappij wordt gelopen. Na afloop van het leasecontract  zijn er twee opties: of het object gaat terug naar de leasemaatschappij of wordt tegen een op dat moment overeen te komen prijs alsnog van de leasemaatschappij overgenomen.

Sale en lease back

Het verkopen van een bedrijfsmiddel aan een leasemaatschappij die in een eerder stadium met eigen middelen werden aangeschaft. Naast het feit dat hiermee snel liquide middelen worden vrijgemaakt is dit doorgaans een goedkoper alternatief voor het kopen van activa via een kredietfaciliteit.
De bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor sale en lease back zijn niet ouder dan 3 maanden en sale en lease back is pas mogelijk vanaf een investeringsbedrag van €. 100.000,-. 

Vragen over uw leasing? Mail ons of bel voor persoonlijk advies: (0495) 49 12 26.

Algemeen

De financiering van bedrijven is de afgelopen jaren ontzettend veranderd. Waar de bedrijfsfinanciering voorheen door de bank werd verstrekt en er een intensief contact was tussen ondernemer en de bancaire accountmanager zijn het nu tal van alternatieven die aangeboden worden. Ongetwijfeld hebt u de termen privé investeerder, private equity en crowdfunding voorbij horen komen. Van Hunsel & Govers Bedrijfsfinancieringen helpt u als ondernemer om een weg te vinden in het nieuwe financieringslandschap. Wij hebben directe lijnen met banken, financieringsmaatschappijen,  investeerders en de platforms voor crowdfunding en maken optimaal gebruik van het stapelen van financieringen. Samen bekijken we welke bedrijfsfinanciering het best past bij uw bedrijf, wat de ideale mix van financieringen is om tot een zo gunstig mogelijke invulling te komen. U als ondernemer wordt volledig ontzorgd zodat u zich met uw kernactiviteiten kunt blijven bezig houden.

Alle producten binnen de categorie Bedrijfsfinanciering