Kredieten

Samen bekijken we welke bedrijfsfinanciering het best past bij uw bedrijf. U als ondernemer wordt volledig ontzorgd zodat u zich met uw kernactiviteiten kunt blijven bezig houden.

Doe de financieringscheck

Kredieten

Bancair rekening-courant krediet

Een vrij besteedbare kredietfaciliteit met een afgesproken limiet bij de huisbankier zonder een directe aflossingsverplichting. Hiermee kan  snel aan de betalingsverplichtingen worden voldaan en mogelijk kan er van kredietbeperkingen worden geprofiteerd. Bij structureel gebruik van de volledige limiet kan dit een dure oplossing zijn.  

Kredietfaciliteit via een Fintech-onderneming

Een zakelijke lening zonder onderpand, waarbij de gehele kredietverlening (van aanvraag, beoordeling tot uitbetaling) digitaal verloopt. Dit is een kortstondig krediet, tot maximaal 18 maanden, waarbij je direct aflossing betaalt. Hiermee kan er snel aan de betalingsverplichtingen worden voldaan, het krediet is bij een positieve beoordeling binnen één werkdag beschikbaar. Ideaal voor het invullen van een echt kortstondige kredietbehoefte. Is er behoefte aan structurele liquiditeit dan is deze oplossing vaak te duur en kan er beter voor een rekening courant faciliteit worden gekozen. De financier beoordeelt op basis van aan te leveren bankafschriften van de zakelijke rekening.

Vragen over uw kredieten? Mail ons of bel voor persoonlijk advies: (0495) 49 12 26.

Algemeen

De financiering van bedrijven is de afgelopen jaren ontzettend veranderd. Waar de bedrijfsfinanciering voorheen door de bank werd verstrekt en er een intensief contact was tussen ondernemer en de bancaire accountmanager zijn het nu tal van alternatieven die aangeboden worden. Ongetwijfeld hebt u de termen privé investeerder, private equity en crowdfunding voorbij horen komen. Van Hunsel & Govers Bedrijfsfinancieringen helpt u als ondernemer om een weg te vinden in het nieuwe financieringslandschap. Wij hebben directe lijnen met banken, financieringsmaatschappijen,  investeerders en de platforms voor crowdfunding en maken optimaal gebruik van het stapelen van financieringen. Samen bekijken we welke bedrijfsfinanciering het best past bij uw bedrijf, wat de ideale mix van financieringen is om tot een zo gunstig mogelijke invulling te komen. U als ondernemer wordt volledig ontzorgd zodat u zich met uw kernactiviteiten kunt blijven bezig houden.

Alle producten binnen de categorie Bedrijfsfinanciering