Laptop en mobiele telefoon buitenshuis

Factoring

Samen bekijken we welke bedrijfsfinanciering het best past bij uw bedrijf. U als ondernemer wordt volledig ontzorgd zodat u zich met uw kernactiviteiten kunt blijven bezig houden.

Doe de financieringscheck

Factoring

Factoring

Factoring is het voorfinancieren van debiteuren. Als ondernemer heeft u een product of dienst geleverd, alleen duurt het nog enige tijd voordat u van uw debiteur het geld ontvangt. Om het openstaande saldo sneller te ontvangen, kan uw factuur gefinancierd worden. U verkoopt als het ware de uitstaande factuur aan een factormaatschappij die vervolgens de factureren aan u betaald, het zogenaamde bevoorschotten.

Traditionele factoring

Bij  traditionele factoring  vindt er kredietverlening plaats waarbij uw factuur dient als onderpand.
Bij deze vorm loopt u als ondernemer nog steeds  het debiteurenrisico omdat de factuur verpand is aan de factormaatschappij. Als uw klant uiteindelijk toch niet betaald, is het verlies voor uw rekening. Om dit risico te beperken bieden diverse factormaatschappijen in combinatie met factoring ook het debiteurenbeheer aan gekoppeld aan een kredietverzekering.  In principe omvat het factorcontract de volledige debiteurenportefeuille.

American Factoring

Bij  American Factoring wordt de vordering in zijn geheel overgenomen. De factormaatschappij koopt de factuur over en het risico van wanbetaling gaat hiermee over.
Het voordeel hiervan is dat u nagenoeg direct betaling van de openstaande factuur ontvangt en het nadeel is dat de factormaatschappij in beeld komt bij uw klanten. Deze vorm van factoring is dus direct zichtbaar voor uw klanten. Bij American factoring is het de factormaatschappij die het debiteurenbeheer doet en ook zelfstandig beslist over een eventuele inzet van een incassobureau daar waar nodig. American factoring kan worden ingezet voor één of enkele van uw debiteuren.

Vragen over uw factoring? Mail ons of bel voor persoonlijk advies: (0495) 49 12 26.

Algemeen

De financiering van bedrijven is de afgelopen jaren ontzettend veranderd. Waar de bedrijfsfinanciering voorheen door de bank werd verstrekt en er een intensief contact was tussen ondernemer en de bancaire accountmanager zijn het nu tal van alternatieven die aangeboden worden. Ongetwijfeld hebt u de termen privé investeerder, private equity en crowdfunding voorbij horen komen. Van Hunsel & Govers Bedrijfsfinancieringen helpt u als ondernemer om een weg te vinden in het nieuwe financieringslandschap. Wij hebben directe lijnen met banken, financieringsmaatschappijen,  investeerders en de platforms voor crowdfunding en maken optimaal gebruik van het stapelen van financieringen. Samen bekijken we welke bedrijfsfinanciering het best past bij uw bedrijf, wat de ideale mix van financieringen is om tot een zo gunstig mogelijke invulling te komen. U als ondernemer wordt volledig ontzorgd zodat u zich met uw kernactiviteiten kunt blijven bezig houden.

Alle producten binnen de categorie Bedrijfsfinanciering